Matia irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da, interes orokorrekotzat izendatua, eta 130 urtetik gora daramatza Gipuzkoan zerbitzu soziosanitarioak eskaintzen. Fundazioaren patronatua hainbat eremu profesionaletan nabarmendutako 20 kidek osatzen dute, eta modu independentean eta borondatez hartzen dute parte erakundearen gobernantzan.

Patronatoa, Euskadiko Fundazioen ekainaren 2ko 9/2016 Legearen arabera zuzentzen da

Pertsonei zahartzeko prozesuan laguntzea, haien ongizatea hobetzea xedetzat harturik, eta, horretarako, haien autonomia eta duintasuna sustatuko dituzten ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortzea.

Gizartea eraldatzeko eragile izatea, zahartzearen eta desgaitasunen arloan erantzun aditua eta pertsonengan ardaztutakoa eman ahal izateko.

Erlazio-balioak:

 • Jarrera positiboa
 • Komunikazio arina eta irekia
 • Konfiantza
 • Aintzatespena
 • CZeharkako lankidetza

Arretaren printzipioak:

Autonomia

Pertsonek beren erabakiak hartzea eta aukeratzeko gaitasuna izatea nahi dugu Matian. Eta bokazio hori aukeratzeko gaitasunean, autodeterminazioan eta ahalmenak sendotzean ardazten da.

Duintasuna

Matian pertsona bera hartzen dugu kontuan, bere izaera edozein dela ere. Eta, horretarako, ezinbestekoak ditugu gizatasuna, errespetua, elkartasuna eta intimitatea.

Pertsonalizazioa

Pertsona bakoitzak une oro dituen ezaugarri, gustu eta beharrak hartzen ditu kontuan Matiak. Eta, horretarako, behar-beharrezkoak dira enpatia, malgutasuna, moldakortasuna eta partaidetza.

Gure asmoaren inpaktua neurtzeko, ACUMEN* metodologia erabili dugu. Metodologia horri esker, zerbitzuek pertsonengan eragiten duten azken inpaktua identifikatzeko aukera dugu. Metodologia erraz horrek inpaktu adierazle neurgarriak eskuratzea ahalbidetzen digu eta, hartara, erakundearen jarduerari buruzko hausnarketa sakona egiteko aukera ematen digu.

2,36 tona egoitza bakoitzeko

4 Sinatutako lankidetza-hitzarmenak

Lankidetza hitzarmena Hurkoa Fundazioarekin
Lankidetza hitzarmena Osasun Pastoraltzarako Elizbarrutiko Zerbitzuarekin
Guuk lankidetza-hitzarmena
Kutxa Fundazioaren lankidetza-hitzarmena

4Langile

328Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 15 laguntza-talde.
 • 13 udalerri.
 • 134 pertsonek parte hartu dute taldeetan.
 • 1278 Banakako laguntza psikologikoko saio.
 • 276 zaintzaile banakako laguntza-saioekin
 • Gogobetetze-indizea: 9,76.

846Langile

1023Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 44 bizikidetza unitate egoitza zentroetan.
 • Pertsonen %60a 18 pertsonaa baino gutxiagoko Bizikidetza Unitateetan bizi da.
 • Familien %99a sarritan egoten da egoitzan.
 • 5 egoitzetan %5etik behera erabiltzen dira euskailuak.
 • Pertsonen %50ak menpekotasun funtzionala du.
 • Pertsonen %75ak narriadura kognitiboa du.
 • 2020ko altak, bataz beste 2,5 urte egon dira egoitzan.
 • Axola zaienari buruz erabaki dezaketela uste duten pertsonen %22
 • COVID-19a duten pertsonen % (egoitza-zentroak eta eguneko zentroak) %5,56
 • COVID-19arekin hildakoen % (egoitza-zentroak eta eguneko zentroak)%0,42
 • Gogobetetze-indizea: 8,17.

42Langile

267Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • Pertsonen %23ak mendekotasun funtzionala du.
 • Pertsonen %71ak%71ak narriadura kognitiboa du.
 • Bataz besteko egonaldia 2,12urtekoa.
 • Axola zaienari buruz erabaki dezaketela uste duten pertsonen % %37
 • COVID-19a duten pertsonen % (egoitza-zentroak eta eguneko zentroak) %5,56
 • COVID-19arekin hildakoen % (egoitza-zentroak eta eguneko zentroak)%0,42
 • Gogobetetze-indizea: 8.45

7Langile

1995Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 3.474kanpo kontsulta.
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta.
 • Gogobetetze-indizea: 8,90.

71Langile

7277Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 14.690 errehabilitazio kontsulta eta berrikuspen.
 • Pertsonen %71ak hobetu du bere patologia.
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta.
 • Bataz besteko egonaldia: 26.53 saio.
 • Gogobetetze-indizea: 8,96.

116Langile

218Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 61836 etxeko arreta zerbitzu orduak.
 • 218 lagun laguntza jarraituarekin.
 • 66 lagun laguntza puntualarekin.
 • Senideen 82%ak uste du zerbitzua funtsezkoa dela pertsonak etxean bizi izaten jarraitzeko.
 • Erabiltzaileen eta familien %100ek gomendatuko luke zerbitzua.
 • Gogobetetze-indizea: 9,16

43Langile

14228Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 15774balorazio eginda:
 • Mendekotasunaren 11651 balorazio.
 • Desgaitasunaren 4123 balorazio.
 • 7 egoitza Gipuzkoan.

1Langile

1511Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • Kontsulten %100 arrakastaz konponduak.
 • Kontsulten %100a bataz beste lehen 24 orduetan erantzun dira.
 • Pertsonen %95ak gomendatuko dute zerbitzua.
 • Gogobetetze-indizea: 8,37

6Langile

69Lagundutako udalerriak

Lotutako adierazleak

 • 69 Euskadi Lagunkoia Sareari atxikitako udalerriak
 • 25 Gipuzkoako udalerriak

7Langile

949Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 949 pertsona artatuta (gaixoak eta beraien familiak, gaixoaldian eta doluan).
 • Dolu saioetara gerturatzen diren 161 pertsona berri.
 • 26 prestakuntza ekintza bizitzaren amaierako arretan.
 • Gogobetetze-indizea: 9,37.

250Langile

1417Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 1417 ospitaleratze:
 • 204 psikogeriatrian.
 • 421 errehabilitazioan.
 • 407 gaixondoan.
 • 337 zaintza aringarrietan.
 • 48 egonaldi luzean.
 • Bataz besteko egonaldia 23,79 egunekoa.
 • %79,49ak gizarte laguntza jaso du.
 • 27 zaintzaile eta senitartekoek jaso dute prestakuntza.
 • Pertsonen %93,12ak laguntza-helburuak bete dituzte.
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta.
 • Gogobetetze-indizea: 8.9

8Langile

1097Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 94 ikastaro antolatu dira.
 • 16 orduko ikastaroak, 2 orduko 8 saiotan banatuta
 • Gogobetetze-indizea: 9,1.

Ongizatea hobetu dugun lagunen bilakaera*

* 2019tik aurrera, PECE eta SENDIAN programetan artatutako pertsonak sartu dira kalkuluan.

Artatutako pertsonen bilakaera*

* 2019tik aurrera, PECE eta SENDIAN programetan artatutako pertsonak sartu dira kalkuluan.

Familia eta Ingurukoen bilakaera

12322Lagun artatuak

6824Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Gure ospitalean alta hartu aurreko bataz besteko egonaldia 23,8 EGUNEKOA izan da
 • Gogobetetasun maila 8,94

3.421Lagun artatuak

970Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Gogobetetasun maila 8,97

1.237Lagun artatuak

2.410Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Gure Egoitzak Pertsonak bizi dira Batez beste, 2,5 URTE
 • Gogobetetasun maila 8,17

Bilakaera Langileak

214 KONTRATAZIO BERRI

Orduen bilakaera Prestakuntzakoa Jasoa

Gizonen eta emakumeen %

%17 Gizonak - %83 Emakumeak

16.710 orduJasotako prestakuntza

9.690,5 ordu Barruko prestatzaileek emandako prestakuntza

370Praktiketako ikasleak

45Prestakuntza-erakunde laguntzaileak

9Irakaskuntza-unitatea: osasun-prestakuntza espezializatuan dauden pertsonen kopurua

Zerbitzuetako pertsonen %

%8 Laguntza eta I+G zerbitzuetan daudenen - %92 Zuzeneko arretan daudenen

7,32%

Langileen ongizate-indizea

Bilakaera Boluntarioak

Erakunde laguntzaileen bilakaera

Bilakaera Emandako orduak

Musikarekin edonora
EUSKALDUNEATZEN: tradizioetan barrena bidai bat
Rosak utzitako ondarea
PrestAKzioa
Normaltasuneruntz
# 100FLUENCERS
Trizikloz, nola ez!

Crowdfunding Soziala

1029Matiazale

66Bazkideak

120Emaileak

61Elkarteak

39Enpresak

237Kultur Jardueretako Boluntarioen kopurua

275Belaunaldi arteko proiektuetako haurren kopurua

97Boluntario kopurua Aisialdiko eta irteerako jarduerak

37Etengabeko eta/edo unean uneko laguntzako boluntarioen kopurua

217.531 €Matia Zaleak diru-sarrerak (guztira) (€)

12.651€Puntualak

9.445 €Bazkideen sarrerak

20.158 €Enpresen dohaintzak

277 €Opari solidarioak

175.000 €Legatua

40Pertsona ardatz duen arretako prestakuntza ekintza

1382Kanpo profesional trebatuak Pertsona ardatz duen arretako ereduan

6Elkarteen eta erakundeen bisitak

4Arloko foroetan partaideza aktiboa

34Matia Fundazioak eta Matia Institutuak zuzendutako adituen foroak

1366Matia Fundazioak zuzendutako adituen foroetako partaideak

22Argitalpen

63Hitzaldi

3Komunikazio eta posterrak

30 Lankidetza proiektu eragile pribatu eta instituzioekin

52.812.400GUZTIRA

EUROPA
82.429
ASEGURUAK ETA BESTE batzuk
795.370
Kofinantziaketa ETA PRIBATUAK
15.814.868
EUSKO JAURLARITZA
14.926.956
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
21.192.776

52.812.400GUZTIRA

EMAITZAK
2.090.529
AMORTIZAZIOAK ETA FINANTZIARIOAK
2.365.938
KANPOKO ZERBITZUAK ETA ZERGAK
3.691.397
BERTAKO LANGILEAK ETA AZPIKONTRATATUAK
37.486.225
EROSKETAK ETA ZERBITZUAK
7.178.310

21,19 M€

40,13%

14,93 M€

28,26%

15,81 M€

29,95%

0,80M€

1,51%

0,08M€

0,16%

37,49 M€

70,98%

7,18 M€

13,59%

3,69 M€

6,99%

2,37M€

4,48%

2,09 M€

3,96%

0
GFArekin itundutako zerbitzuak
21.192.776
Osakidetzarekiko kontzertua
14.519.988
Gizarte alorrean erabiltzaileekin batera finantziatua
9.965.693
Gizarte eta osasun alorreko zerbitzu pribatuak
5.849.175
Aseguru erakundeak eta beste batzuk
795.370
Finantziaketa publiko lehiakorra (Eusko Jaurlaritza eta Europa Batasuna)
114.648
Eusko Jaurlaritzarekiko Hitzarmena
374.750
Guztira
52.812.400
Egoitza
31.370.451
Ospitalea eta kanpo-kontsultak
8.877.510
Errehabilitazioa
3.337.080
Eguneko zentroak
2.777.102
Balorazioa
2.044.158
Matia Institutua
1.263.614
La Caixa arreta psikosoziala
205.405
Matia Etxean
168.528
Bestelakoak
2.768.552
Guztira
52.812.400