Matia irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da, interes orokorrekotzat izendatua, eta 130 urtetik gora daramatza Gipuzkoan zerbitzu soziosanitarioak eskaintzen. Fundazioaren patronatua hainbat eremu profesionaletan nabarmendutako 20 kidek osatzen dute, eta modu independentean eta borondatez hartzen dute parte erakundearen gobernantzan.

Patronatoa, Euskadiko Fundazioen ekainaren 2ko 9/2016 Legearen arabera zuzentzen da

Pertsonei zahartzeko prozesuan laguntzea, haien ongizatea hobetzea xedetzat harturik, eta, horretarako, haien autonomia eta duintasuna sustatuko dituzten ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortzea.

Gizartea eraldatzeko eragile izatea, zahartzearen eta desgaitasunen arloan erantzun aditua eta pertsonengan ardaztutakoa eman ahal izateko.

Erlazio-balioak:

 • Jarrera positiboa
 • Komunikazio arina eta irekia
 • Konfiantza
 • Aintzatespena
 • Zeharkako lankidetza

Arretaren printzipioak:

Autonomia

Pertsonek beren erabakiak hartzea eta aukeratzeko gaitasuna izatea nahi dugu Matian. Eta bokazio hori aukeratzeko gaitasunean, autodeterminazioan eta ahalmenak sendotzean ardazten da.

Duintasuna

Matian pertsona bera hartzen dugu kontuan, bere izaera edozein dela ere. Eta, horretarako, ezinbestekoak ditugu gizatasuna, errespetua, elkartasuna eta intimitatea.

Pertsonalizazioa

Pertsona bakoitzak une oro dituen ezaugarri, gustu eta beharrak hartzen ditu kontuan Matiak. Eta, horretarako, behar-beharrezkoak dira enpatia, malgutasuna, moldakortasuna eta partaidetza.

Gure asmoaren inpaktua neurtzeko, ACUMEN* metodologia erabili dugu. Metodologia horri esker, zerbitzuek pertsonengan eragiten duten azken inpaktua identifikatzeko aukera dugu. Metodologia erraz horrek inpaktu adierazle neurgarriak eskuratzea ahalbidetzen digu eta, hartara, erakundearen jarduerari buruzko hausnarketa sakona egiteko aukera ematen digu.

 • Etika Batzordearen bilera-kopurua 9
 • Etika Batzordeari egindako eskaera kopurua 1
 • Etika Batzordean deliberatutako etika-kasuen kopurua 1
 • Etika Batzordean berrikusitako ikerketa-proiektuen kopurua 5
 • Etika Batzordeko kide kopurua 12
 • Etika Batzordeak emandako prestakuntzara bertaratutakoen kopurua 4

1,46 tona egoitza bakoitzeko

7 Sinatutako lankidetza-hitzarmenak

Maria Aldapeta
Lagunkiro
Contra el Cancer Gipuzkoa
Caixa
Kolorearekin Elkarte Artistikoa
Manuel Larramendi Ikastetxea
Iklab109

10Langile

643Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 21 laguntza-talde
 • 18 udalerri
 • 249 pertsonek parte hartu dute taldeetan
 • 1.667 banakako laguntza psikologikoko saio
 • 479 zaintzaile banakako laguntza-saioekin
 • Ongizate indizea: 8,9

669 Langile

2991Lagun artatuak

8Zentro kopurua

711adinekoentzako egoitza-arretarako plazak

141dibertsitate funtzionala eta gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza-arretako plazak

10Adinekoentzako tutoretzapeko apartamentuak

27plazak Unitate soziosanitarioan

Adineko pertsonekin erlazionatutako adierazleak

 • Artatutako pertsonak 997
 • Bataz besteko adina 86,32
 • Gizonezkoen % 29,15
 • Emakumezkoen % 70,85
 • Bizikidetza unitateen zenbakia 49
 • Pertsonen batez besteko egonaldia 2,47 años
 • Ongizate indizea 8,19

Aniztasun Funtzionalarekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 99
 • Artatutako pertsonak 125
 • Bataz besteko adina 55,54
 • Gizonezkoen % 70,17
 • Emakumezkoen % 29,83
 • Bizikidetza unitateen zenbakia 10
 • Ongizate indizea 8,27

Arreta soziosanitarioarekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 26
 • Artatutako pertsonak 71
 • Bataz besteko adina 75,56
 • Gizonezkoen % 50,7
 • Emakumezkoen % 49,3
 • Ongizate indizea 7,86

Tutoretzapeko apartamentuekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 1
 • Artatutako pertsonak 12
 • Ongizate indizea 9,62

53Langile

334Lagun artatuak

9Zentro kopurua

230Plazak Lanegunak

106Plazak Asteburuak eta jaiegunak

Lotutako adierazleak

 • Artatutako pertsonak 334
 • Emakume kop. 296
 • Emakumeen % 69.81
 • Gizon kop. 128
 • Gizonen % 30,19
 • Ongizate indizea 8,9

4Langile

2109Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 3.279kanpo kontsulta
 • 100% Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta
 • Ongizate indizea: 9,07

75Langile

8925Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 15.479 Errehabiliazio kontsulta eta berrikuspen
 • 94% Pertsonen %94ak hobetu du bere patologia
 • Bataz besteko egonaldia 23,27 saio
 • Ongizate indizea: 8,63

241Langile

816Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 127.798 etxeko arreta zerbitzuko orduak
 • Ongizate indizea: 8,66

47Langile

Lotutako adierazleak

 • 15.257 balorazio eginda
 • 10.631 mendekotasunekoak
 • 4.626 desgaitasunekoak
 • 6 sede gipuzkoan
 • Más de 9000 domicilios
 • 134 zentro asistentzial edo sanitario

1Langile

1674Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 100% Kontsulten %100 arrakastaz konponduak
 • 2.006 kontsulta
 • Kontsulten %100a bataz beste lehen 24 orduetan erantzun dira
 • Ongizate indizea: 8,46

6Langile

Lotutako adierazleak

 • 80 Euskadi Lagunkoia Sareari atxikitako udalerriak
 • 26 udalerri Gipuzkoan

6Langile

982Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 1.190 pertsona artatuak (gaixoak eta beraien familiak gaixoaldian eta doluan)
 • Dolu taldeetako ongizate indizea: 9,55

187Langile

1522Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 1.498 ospitaleratze
 • 227 psikogeriatrian
 • 454 errehabilitazioan
 • 35 gaixondoan
 • 431 zaintza aringarrietan
 • 30 egonaldi luzean
 • Bataz besteko egonaldia 22,65 egunekoa
 • Ongizate indizea: 9,07

7Langile

895Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 72 ikastaro antolatu dira
 • Ongizate indizea: 9,16

Ongizatea hobetu dugun lagunen bilakaera

*Desde 2019 se ha incorporado al cálculo las personas atendidas en los programas PECE y SENDIAN

Artatutako pertsonen bilakaera

*Desde 2019 se ha incorporado al cálculo las personas atendidas en los programas PECE y SENDIAN

Familia eta Ingurukoen bilakaera

12.564Lagun artatuak

7.262Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Ongizate indizea 9,1

6.019Lagun artatuak

2.300Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Ongizate indizea 8,66

1.205Lagun artatuak

2.358Familia eta haren inguru sozio-fmailiarra

Lotutako adierazleak

 • Gure egoitzetan pertsonak bataz beste 2,47 URTE bizi dira
 • Ongizate indizea 7,88

Langileen bilakaera

511 kontratazio

Jasotako formakuntza orden bilakaera

Gizonen eta emakumeen %

13,39% Gizonezkoen % - 86,61% Emakumezkoen %

15.657,50 h.jasotako formakuntza

6.632h. etxeko formatzaileak emandako formakuntza

329Praktiketan egon diren ikasleak

46Prestakuntza-erakunde laguntzaile

6Irakaskuntza-unitatea: Osasun-prestakuntza espezializatuan dauden pertsonen kopurua

94Bisita kopurua

% personas en servicios

8% Apoyo e I+D - 92% Personas en atención directa

7,32

Ongizate indizea Langileen

Pertsona boluntario

Erakunde laguntzaile

Evolución 2022: 16.511

Ekimen jarri dira martxan

La danza como medio de expresión
Memorias con historia
#100FLUENCERS
En triciclo ¡cómo no!
Mi casa
Encuentros de altura
Tamborrada
CROWDFUNDING

MatiaZale SAREA

1.138 MAtiazale kopurua
62 bazkideak
85 emaileak
64 elkarteak
41 enpresak

Boluntariotza motak

2.341 Kultur Jardueretako Boluntarioen kopurua
492 Belaunaldi arteko proiektuetako haurren kopurua
327 Boluntario kopurua Aisialdiko eta irteerako jarduerak
60 Etengabeko eta/edo unean uneko laguntzako boluntarioen kopurua

Dohaintzak

356.701 € Matia Zaleakeko diru-sarrerak (guztira) (€)
32.344€ Puntualak
9.330 € bazkideen sarrerak
15.027 € enpresen dohaintzak
300.000€ Ezohiko dohaintza

Formakuntza eta trebaketa

841 Kanpo profesional trebatuak Pertsona ardatz duen arretako ereduan
30 Pertsona ardatz duen arretako prestakuntza ekintza
94 Elkarteen eta erakundeen bisitak

Ezagutzaren hedapena

28 Argitalpen
42 Hitzaldi

Foroetan parte-hartzea

XX Adituen 2 foro Matia eta Matia Institutua buru direla
XX Adituen 2 foro Matia eta Matia Institutua buru direla

Ikerketa eta proiektuak

23 Ikerketa proiektuak

Erakunde eta entitateei laguntza

8 autonomia-erkidegotan:
Euskadi
Nafarroa
Aragoi
Asturias
Kantabria
Andaluzia
Gaztela eta Leon
Galizia
Valentzia
4 nazioarteko proiektu
Europa
Latinoamérica

Zainketak

Arlo honek baliabide pertsonalak erlazionalak eta sozialak sustatzen ditu nork bere burua zaintzeko eta laguntza behar duten pertsonak eta laguntza horiek zaintzen dituztenak zaintzeko tratu duina autonomia eta ongizatea sustatzeko bai eta zainketen gizartea ere.

Inguruneak

Arlo honek testuinguru fisikoa du ardatz etxeko eskalatik hiri-eskalara bizi-proiektuaren jarraipena errazteko diseinu inklusibo baten bidez eta bizitza osorako.

Gizarte politikak

Arlo honek zahartzearen eremuan estrategia publikoak bideratzeko gizarte errealitatea eta eredu gerontologikoak aztertu eta aztertzen ditu.

Zahartze aktiboa eta lagunkoitasuna

Arlo honen ardatza adinekoen parte-hartze aktiboa eta zahartze-prozesuan lidergoa sustatzea da ebaita komunitatean bizitza-ingurune inklusiboak eraikitzea ere.

Jatorria

GUZTIRA 71.017.735€
BERTAKO LANGILEA ETA AZPIKONTRATUAK - 54.172.107€
EROSKETA ETA ZERBITZUAK – 7.365.289€
KANPOKO ZERBITZUAK ETA ZERGAK – 5.323.390€
AMORTIZAZIOAK ETA FINANTZIARIOAK – 3.324.588€
EMAITZAK – 832.362€

Helmuga

GUZTIRA 71.017.735€
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA – 25.547.647€
EUSKO JAURLARITZA – 16.150.856€
KOFINANTZIAKETA ETA PRIBATUAK – 20.665.824€
ASEGURUAK ETA BESTE BATZUK – 1.860.364€
EUROPA – 114.711€
GOBERNU ZENTRALA – 2.027.620€
UDALAK – 4.650.713€

Gipuzkoako Foru Aldundia

2555M€ - 36%

Eusko Jaurlaritza

1615M€ - 23%

Kofinantziaketa eta pribatuak

2067M€ - 29%

Aseguruak eta beste batzuk

186M€ - 3%

Europa

011M€ - 0%

Bertako langileak eta azpikontratatuak

5417M€ - 76%

Erosketak eta zerbitzuak

737M€ - 10%

Kanpoko zerbitzuak eta zergak

532M€ - 7%

Amortizazioak eta finantziarioak

332M€ - 5%

Emaitzak

083M€ - 1%

Diru-sarreren jatorriaren xehetasuna

GFArekin itundutako zerbitzuak - 25.547.647
Osakidetzarekiko kontzertua - 15.640.856
Gizarte alorrean erabiltzaileekin batera finantziatua - 12.876.567
Gizarte eta osasun alorreko zerbitzu pribatuak - 7.789.258
Aseguru erakundeak eta beste batzuk - 1.752.436
Finantziaketa publiko lehiakorra (Eusko Jaurlaritza eta Europa Batasuna) - 104.960
Eusko Jaurlaritzarekiko Hitzarmena - 627.679
Goberno Zentralaren Nominatiba - 2.027.620
Kontratuak udalekin - 4.650.713
Guztira - 71.017.735

Jasotako diru laguntzak

Jasotako diru laguntzak

Fakturazioa zerbitzuen arabera

Egoitza - 36.721.582
Ospitalea eta kanpo-kontsultak - 11.097.681
Errehabilitazioa - 4.130.691
Eguneko zentroak - 4.331.796
Balorazioa - 2.727.041
Matia Institutua - 3.706.384
Lugaritzeko apartamentuak - 119.387
La Caixa arreta psikosoziala - 293.271
Etxez-etxeko zerbitzua - 4.313.733
Bestelakoak - 3.576.171
Guztira - 71.017.735

2,03M€

3%

4,65M€

7%