Matia irabazi asmorik gabeko fundazio pribatua da, interes orokorrekotzat izendatua, eta 130 urtetik gora daramatza Gipuzkoan zerbitzu soziosanitarioak eskaintzen. Fundazioaren patronatua hainbat eremu profesionaletan nabarmendutako 20 kidek osatzen dute, eta modu independentean eta borondatez hartzen dute parte erakundearen gobernantzan.

Patronatoa, Euskadiko Fundazioen ekainaren 2ko 9/2016 Legearen arabera zuzentzen da

Pertsonei zahartzeko prozesuan laguntzea, haien ongizatea hobetzea xedetzat harturik, eta, horretarako, haien autonomia eta duintasuna sustatuko dituzten ezagutza eta zerbitzu pertsonalizatuak sortzea.

Gizartea eraldatzeko eragile izatea, zahartzearen eta desgaitasunen arloan erantzun aditua eta pertsonengan ardaztutakoa eman ahal izateko.

Erlazio-balioak:

 • Jarrera positiboa
 • Komunikazio arina eta irekia
 • Konfiantza
 • Aintzatespena
 • CZeharkako lankidetza

Arretaren printzipioak:

Autonomia

Pertsonek beren erabakiak hartzea eta aukeratzeko gaitasuna izatea nahi dugu Matian. Eta bokazio hori aukeratzeko gaitasunean, autodeterminazioan eta ahalmenak sendotzean ardazten da.

Duintasuna

Matian pertsona bera hartzen dugu kontuan, bere izaera edozein dela ere. Eta, horretarako, ezinbestekoak ditugu gizatasuna, errespetua, elkartasuna eta intimitatea.

Pertsonalizazioa

Pertsona bakoitzak une oro dituen ezaugarri, gustu eta beharrak hartzen ditu kontuan Matiak. Eta, horretarako, behar-beharrezkoak dira enpatia, malgutasuna, moldakortasuna eta partaidetza.

Gure asmoaren inpaktua neurtzeko, ACUMEN* metodologia erabili dugu. Metodologia horri esker, zerbitzuek pertsonengan eragiten duten azken inpaktua identifikatzeko aukera dugu. Metodologia erraz horrek inpaktu adierazle neurgarriak eskuratzea ahalbidetzen digu eta, hartara, erakundearen jarduerari buruzko hausnarketa sakona egiteko aukera ematen digu.

 • Etika Batzordearen bilera-kopurua 10
 • Etika Batzordeari egindako eskaera kopurua 0
 • Etika Batzordean deliberatutako etika-kasuen kopurua 2
 • Etika Batzordean berrikusitako ikerketa-proiektuen kopurua 4
 • Etika Batzordeko kide kopurua n 5
 • Etika Batzordeak emandako prestakuntzara bertaratutakoen kopurua 109

2,35 tona egoitza bakoitzeko

2 Sinatutako lankidetza-hitzarmenak

Bizikletaz Adinik Ez
Kutxa Fundazioa

5Langile

349Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 18 laguntza-talde.
 • 16 udalerri.
 • 134 pertsonek parte hartu dute taldeetan.
 • 1356 Banakako laguntza psikologikoko saio.
 • 243 zaintzaile banakako laguntza-saioekin
 • Ongizate indizea: 9,35.

790Langile

1147Lagun artatuak

8Zentro kopurua

751 adinekoentzako egoitza-arretarako plazak

116 dibertsitate funtzionala eta gaixotasun mentala duten pertsonentzako egoitza-arretako plazak

10 Adinekoentzako tutoretzapeko apartamentuak

Adineko pertsonekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 675
 • Artatutako pertsonak 997
 • Bataz besteko adina 85
 • Gizonekoen % %30
 • Emakumezkoen % %70
 • Bizikidetza unitateen zenbakia 44
 • 18 pertsona baino gutxiagoko unitateetan bizi diren pertsonen % %60
 • Etxean bezala sentitzen direla dioten pertsonen % %51
 • Pertsona bakar gisa tratatuak sentitzen direla dioten pertsonen % %32
 • Tokiko kide sentitzen direla dioten pertsonen % %81
 • Seguru sentitzen diren pertsonen % %91
 • Zainduta sentitzen diren pertsonen % %95
 • Pertsonen batez besteko egonaldia 2,43
 • Ongizate Indizea 8,17
 • Narriadura kognitiboagatik laguntza behar duten pertsonen % %75
 • Narriadura funtzionalagatik laguntza behar duten pertsonen % %49
 • Eusteko neurrien erabileraren % %4,6

Aniztasun Funtzionalarekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 97
 • Artatutako pertsonak 123
 • Bataz besteko adina 56
 • Gizonezkoen % 74%
 • Emakumezkoen % 26%
 • Bizikidetza-unitateen kopurua 11
 • 18 pertsona baino gutxiagoko unitateetan bizi diren pertsonen % %100
 • Etxean bezala sentitzen diren pertsonen % %47
 • Bertako kide sentitzen diren pertsonen % %62,07
 • Lekua berezkoa sentitzen duten pertsonen % %81,87
 • Seguru sentitzen diren pertsonen % %50,48
 • Pertsona bakar gisa tratatuak sentitzen diren pertsonen % %58,13
 • Ongizate Indizea 7,65

Arreta soziosanitarioarekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 18
 • Artatutako pertsonak 69
 • Bataz besteko adina 73
 • Gizonezkoen % %54
 • Emakumeen % %46
 • Bizitza-amaierako egoeran dauden pertsonen % %42,27
 • Susperraldian dauden pertsonen % %7,25
 • Gizarte-bazterkeriako egoeran dauden pertsonen % %2,90
 • Bestelako beharrak dituzten pertsonen % %63,30
 • Ongizate Indizea 6,33

Tutoretzapeko apartamentuekin erlazionatutako adierazleak

 • Langileak 5
 • Artatutako pertsonak 11
 • Etxean bezala sentitzen diren pertsonen % %100
 • Ongizate indizea 9

63Langile

319Lagun artatuak

8Zentro kopurua

215Lanegunak

91Asteburuak eta jaiegunak

Lotutako adierazleak

 • Artatutako pertsonak 319
 • Emakume kop. 192
 • Emakumeen % %67
 • Gizon kop. 96
 • Gizonezkoen % %33
 • Narriadura kognitiboagatik laguntza behar duten pertsonen % %75,37
 • Narriadura funtzionalagatik laguntza behar duten pertsonen % %23,97
 • Zerbitzuan jarraitzen duten pertsonen % %55,93
 • Etxean bizitzen jarraitzeko zerbitzua funtsezkoa dela uste duten pertsonen % %75,40
 • Ongizate Indizea 8.45
 • Eusteko neurrien erabileraren % %3.67

5Langile

2089Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 3.297kanpo kontsulta.
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta.
 • Ongizate indizea: 9,04.

75Langile

7911Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 14.690 errehabilitazio kontsulta eta berrikuspen.
 • Pertsonen %82ak hobetu du bere patologia.
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %91.4 beteta.
 • Bataz besteko egonaldia: 25.33 saio.
 • Ongizate indizea: 8,96.

106Langile

218Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 69.702,5 etxeko arreta zerbitzu orduak.
 • 218 lagun laguntza jarraituarekin.
 • Senideen 82%ak uste du zerbitzua funtsezkoa dela pertsonak etxean bizi izaten jarraitzeko.
 • Erabiltzaileen eta familien %100ek gomendatuko luke zerbitzua.
 • Ongizate indizea: 9,16

45Langile

12247Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 20879balorazio eginda:
 • Mendekotasunaren 15726 balorazio.
 • Desgaitasunaren 5153 balorazio.
 • 7 egoitza Gipuzkoan.

1Langile

2068Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • Kontsulten %100 arrakastaz konponduak.
 • Kontsulten %100a bataz beste lehen 24 orduetan erantzun dira.
 • Pertsonen %95ak gomendatuko dute zerbitzua.
 • Ongizate indizea: 8,37

6Langile

74Lagundutako udalerriak

Lotutako adierazleak

 • 74 Euskadi Lagunkoia Sareari atxikitako udalerriak
 • 26 Gipuzkoako udalerriak

7Langile

1213Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 1071 pertsona artatuta (gaixoak eta beraien familiak, gaixoaldian eta doluan).
 • 20 prestakuntza-ekintza bizitzaren amaierari erantzuteko.
 • Artatutako kasuen % 90 konplexutasun psikosozial handikoak dira.
 • % 78 paziente onkologikoak dira Paziente ez onkologikoak % 22
 • Ongizate indizea: 9,37.

235Langile

1430Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 1430 ospitaleratze:
 • 220 psikogeriatrian.
 • 487 errehabilitazioan.
 • 320 gaixondoan.
 • 344 zaintza aringarrietan.
 • 59 egonaldi luzean.
 • Bataz besteko egonaldia 25,44 egunekoa.
 • Alta jasotzean gizarte-laguntza duten pertsonen % %80,94.
 • 27 zaintzaile eta senitartekoek jaso dute prestakuntza.
 • Helburu asistentzialak betetzearen % %95,38
 • Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren estandarren %100a beteta.
 • Ongizate indizea: 9.04

7Langile

895Lagun artatuak

Lotutako adierazleak

 • 77 ikastaro antolatu dira.
 • Ongizate indizea: 9,16.

Ongizatea hobetu dugun lagunen bilakaera*

* 2019tik aurrera, PECE eta SENDIAN programetan artatutako pertsonak sartu dira kalkuluan.

Artatutako pertsonen bilakaera*

* 2019tik aurrera, PECE eta SENDIAN programetan artatutako pertsonak sartu dira kalkuluan.

Familia eta Ingurukoen bilakaera

12643Lagun artatuak

7038Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Gure ospitalean alta hartu aurreko bataz besteko egonaldia 25,44EGUNEKOA izan da
 • Ongizate Indizea 8,94

3980Lagun artatuak

1336Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Ongizate Indizea 8,97

1367Lagun artatuak

2660Familia eta haren inguru sozio-familiarra

Lotutako adierazleak

 • Gure Egoitzak Pertsonak bizi dira Batez beste, 2,43 URTE
 • Ongizate Indizea 8,17

Bilakaera Langileak

KONTRATAZIO BERRI

Orduen bilakaera Prestakuntzakoa Jasoa

Gizonen eta emakumeen %

%13,12 Gizonak - %85,82 Emakumeak

19196 orduJasotako prestakuntza

6550,5 ordu Barruko prestatzaileek emandako prestakuntza

321Praktiketako ikasleak

53Prestakuntza-erakunde laguntzaileak

10Irakaskuntza-unitatea: osasun-prestakuntza espezializatuan dauden pertsonen kopurua

Zerbitzuetako pertsonen %

%8 Laguntza eta I+G zerbitzuetan daudenen - %92 Zuzeneko arretan daudenen

7,32

Langileen ongizate-indizea

Bilakaera Boluntarioak

Erakunde laguntzaileen bilakaera

Bilakaera Emandako orduak

Itsasora Begira
Lehio ireki bat
Zaintzailea lagundu eta formatzen
Hausnartu eta ekin
Ukraniarekin guztiok
#100FLUENCERS
Trizikloz, nola ez!

Crowdfunding Soziala

116Matiazale

63Bazkideak

136Emaileak

62Elkarteak

41Enpresak

1225Kultur Jardueretako Boluntarioen kopurua

354Belaunaldi arteko proiektuetako haurren kopurua

275Boluntario kopurua Aisialdiko eta irteerako jarduerak

61Etengabeko eta/edo unean uneko laguntzako boluntarioen kopurua

118.505 €Matia Zaleak diru-sarrerak (guztira) (€)

63.309€Puntualak

9.058 €Bazkideen sarrerak

45.804 €Enpresen dohaintzak

334 €Opari solidarioak

17.659 €Legatua

33Pertsona ardatz duen arretako prestakuntza ekintza

650Kanpo profesional trebatuak Pertsona ardatz duen arretako ereduan

53Elkarteen eta erakundeen bisitak

2Adituen 2 foro, Matia eta Matia Institutua buru direla/p>

29Adituen 2 foro, Matia eta Matia Institutua buru direla

35Argitalpen

54Hitzaldi

2Komunikazio eta posterrak

38 Ikerketa proiektuak

11 autonomia-erkidegotan:

Euskadi
Nafarroa
Aragoi
Asturias
Kantabria
Valentzia
Andaluzia
Madril
Gaztela eta Leon
Katalunia
Galizia

81 Udalerri

5 Nazioarteko proiektuak

Europa (10 herrialde)
Latinoamerika (4 herrialde)

Zainketak

Arlo honek baliabide pertsonalak, erlazionalak eta sozialak sustatzen ditu, nork bere burua zaintzeko eta laguntza behar duten pertsonak eta laguntza horiek zaintzen dituztenak zaintzeko, tratu duina, autonomia eta ongizatea sustatzeko, bai eta zainketen gizartea ere.

Inguruneak

Arlo honek testuinguru fisikoa du ardatz, etxeko eskalatik hiri-eskalara, bizi-proiektuaren jarraipena errazteko, diseinu inklusibo baten bidez eta bizitza osorako.

Gizarte politikak

Arlo honek zahartzearen eremuan estrategia publikoak bideratzeko gizarte errealitatea eta eredu gerontologikoak aztertu eta aztertzen ditu.

Zahartze aktiboa eta lagunkoitasuna

Arlo honen ardatza adinekoen parte-hartze aktiboa eta zahartze-prozesuan lidergoa sustatzea da, ebaita komunitatean bizitza-ingurune inklusiboak eraikitzea ere.

60.985.169GUZTIRA

EUROPA
166.441
ASEGURUAK ETA BESTE batzuk
805.289
Kofinantziaketa ETA PRIBATUAK
17.773.643
EUSKO JAURLARITZA
15.311.974
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
23.573.700
GOBERNU ZENTRALA
1.232.710
UDALAK
2.121.413

60.985.169GUZTIRA

EMAITZAK
1.753.499
AMORTIZAZIOAK ETA FINANTZIARIOAK
2.679.748
KANPOKO ZERBITZUAK ETA ZERGAK
4.993.850
BERTAKO LANGILEAK ETA AZPIKONTRATATUAK
44.451.243
EROSKETAK ETA ZERBITZUAK
7.106.828

23,57 M€

38,65%

15,31 M€

25,11%

17,77 M€

29,14%

0,81M€

1,32%

0,17M€

0,27%

1,23M€

2,02%

2,12M€

3,48%

44,45 M€

72,89%

7,11 M€

11,65%

4,99 M€

8,19%

2,68M€

4,39%

1,75 M€

2,88%

0
GFArekin itundutako zerbitzuak
23.573.700
Osakidetzarekiko kontzertua
14.801.974
Gizarte alorrean erabiltzaileekin batera finantziatua
11.112.465
Gizarte eta osasun alorreko zerbitzu pribatuak
6.661.178
Aseguru erakundeak eta beste batzuk
805.289
Finantziaketa publiko lehiakorra (Eusko Jaurlaritza eta Europa Batasuna)
166.441
Eusko Jaurlaritzarekiko Hitzarmena
510.000
Goberno Zentralaren Nominatiba
1.232.710
Kontratuak udalekin
2.121.413
Guztira
60.985.169
Egoitza
33.858.267
Ospitalea eta kanpo-kontsultak
10.480.874
Errehabilitazioa
3.615.684
Eguneko zentroak
3.416.819
Balorazioa
2.126.739
Matia Institutua
3.006.844
La Caixa arreta psikosoziala
282.980
Matia Etxean
1.504.694
Bestelakoak
2.692.267
Guztira
60.985.169