HomeCOVID19

COVID19

Spanish

The COVID-19 pandemic and people at risk of greater vulnerability and fragility: problems observed and proposals for action.

10/11/2020

We live in strange times. Situations that we never imagined could happen. But they do happen. They happen and they place us before an unknown reality, a reality for which we were not prepared and which moves us to collaborate in the search for solutions. And all of this in the face of an uncertain scenario, but not without the responsibility of providing an adequate response.

COVID-19 pandemia eta kalteberatasun eta hauskortasun handiagoa izateko arriskua duten pertsonak: ikusitako arazoak eta iharduteko proposamenak.

10/11/2020

Garai arraroak bizi ditugu. Ez genuen inoiz imajinatzen gerta zitezkeenik. Baina gertatzen dira. Honelakoek, errealitate ezezagun baten aurrean kokatzen gaituzte, prestatu gabe geunden errealitate baten aurrean eta horrek irtenbideak bilatzen laguntzera  bultzatzen gaitu. Eta horrek guztiak  zalantzazko egoera baten aurrean  jarri arren,   erantzun egokia emateko erantzukizunetik ez du salbuesten.

La pandemia de COVID-19 y las personas con riesgo de mayor vulnerabilidad y fragilidad: problemas observados y propuestas de actuación.

10/11/2020

Vivimos tiempos extraños. Situaciones que nunca llegamos a imaginar que pudieran ocurrir. Pero ocurren. Ocurren y nos sitúan ante una realidad desconocida, una realidad para la que no estábamos preparados y que nos mueve a colaborar en la búsqueda de soluciones. Y todo ello ante un escenario incierto, pero no por ello exento de la responsabilidad de dar una respuesta adecuada.