Gaixondoko Unitatea

Zentroak

GAIXONDOKO UNITATEA

Unitate honek 13 ohe ditu, eta honako hauei erantzuteko dio:

 • Gaixotasun akutu ez-kirurgikoak dituzten eta zerbitzu espezializaturik behar ez duten pertsonak.
 • Gaixotasun kroniko mediko edo kirurgikoen deskonpentsazioa duten pazienteak, deskonpentsazio-fasea gainditu ondoren, galera funtzional bat dutenak, eta ezin direnak beraien kabuz baliatu, eta errekuperazio funtzionalera bideratutako arreta behar dutenak.
 • Autonomia fisikoa eta/edo psikikoa galtzea dakarten gaixotasunak dituzten pazienteak, medikuen eta erizainen zaintza jarraitua behar dutenak.
 • Bilakaera kronikoko patologia larriak dituzten pertsonak, berreziketa eta/edo suspertzea eskatzen dutenak, erkidego-mailan eusteko aukerarik gabe, eta, gainera, gizarte-orientazioa behar dutenak.
 • Patologiak dituzten pazienteak, jarduera nagusia erizaintza-arlokoa dutenak (ultzeren sendaketak, etab.).

Unitatearen helburuak:

 • Egoera klinikoa, funtzionala, mentala eta soziala barne hartzen dituen balorazio geriatriko integrala.
 • Ospitaleratzea eragiten duen gaixotasunaren egonkortze klinikoa eta sintomen kontrolean optimizazioa.
 • Errekuperazio funtzionala.
 • Azterketa farmakologikoa, polifarmazia murrizteko.
 • Paziente hauskorra eta/edo zainketa aringarrien irizpideak dituena identifikatzea.
 • Pazientearentzako eta familiarentzako gizarte-baliabideei buruzko orientazioa ematea, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinatuta, alta emateko gizarte-laguntzako baliabideak kudeatzeko.

Unitateak diziplina anitzeko talde bat du, besteak beste: 

 • Geriatra medikua, Zainketa aringarrietan masterra duena.
 • Erizain erreferentziala.
 • Erizain geriatrikoak.
 • Auxiliarrak.
 • Gizarte langilea.
 • Terapeuta okupazionalaren eta fisioterapiaren laguntza.