Psikogeriatria Unitatea

Zentroak

PSICOGERIATRIA UNITATEA

Psikogeriatria Unitatea 2011n sortu zen. 20 ohe ditu, eta bere helburu nagusia paziente geriatrikoari arreta ematea da, dementzia bati lotutako jokabide-asaldurekin edo desegonkortze klinikoko bitarteko prozesuek baldintzatuta.

Noizbehinka, eta kasu bakoitza banan-banan hartuta, patologia psikiatriko deskonpentsatua duten paziente geriatrikoak artatzen dira (nahasmendu depresiboak, antsietate-nahasmenduak, psikosi berantiarra), beren ezaugarriengatik (adina, hauskortasuna, komorbilitatea) psikogeriatriako unitatean arreta gehiago jasotzen dutenak psikiatrian baino.

Psikogeriatriako erizaintza-lana jokabide-sintomak eta gaixotasunaren deskonpentsazioa eragin dezaketen patologia fisikoen sintomak detektatzean oinarritzen da. Jokabide horren erabilera aztertuko dugu, pertsonaren ezagutzan eta haren bizi-historian oinarrituta, jokabidea maneiatzeko estrategia bat sortzeko.

Ospitaleko egonaldian, eguneroko errutinak mantentzeko, nork bere burua zaintzeko autonomia sustatzeko eta zaintzailea ahalduntzeko lan egiten da (bai dementzia duen pertsona zaintzean, bai ospitaleratzea eragin duten jokabide-nahasmenduen maneiu ez-farmakologikoan).

Psikogeriatriako terapia okupazionala ospitaleratzearen unean dauden gaitasunak sustatzera eta prozesu akutu baten ondorioz galdu berri diren gaitasunak berreskuratzera bideratuta dago. Sartzen den sintomak kontrolatzen lagunduko duten errutinak sortzeko, bai eta dauden gaitasunak indartzeko eta zaintzaile nagusia ahalduntzeko ere. Era berean, autonomiari eusten eta gizarte-rolei eusten lagunduko dute.

Pazientea Psikogeriatriako Unitatean ingresatzen denetik, egonaldian zehar segurtasuna behar duten senideei eta pazienteei transmititzen saiatzea da helburua, bakoitzaren oinarrizko premien zain egonik, AVDan, egonkortasun klinikoan eta gizarte-irteeran ahalik eta susperraldi handiena lortzeko.

Psikogeriatriako Unitateko gizarte-lanaren helburua pazientearen familiarekin harreman zuzena izatea da, eskura dituzten baliabideei buruzko informazioa, aholkularitza eta orientazioa eskaini ahal izateko, bai eta kasu bakoitzean egin beharreko administrazio-kudeaketak ere.

Erakundeetako gizarte-langileekiko koordinazioa: oinarrizko gizarte-zerbitzuak, Aldundia, zentro gerontologikoak.

 

Unitateak Diziplina Anitzeko Taldea du, besteak beste:

 • Geriatra medikua.
 • Erizain Erreferentziala eta Erizain Taldea
 • Terapeuta okupazionala.
 • Auxiliarra.
 • Gizarte langilea

Unitatearen helburuak:

 • Egonkortze klinikoa eta jokabide-sintomen kontrola lortzea.
 • Ahalik eta autonomia handiena zaintzea, Terapia Okupazionaleko eta Laguntzaileen taldeak bideratuta.
 • Senideei eta zaintzaileei gaixotasunaren bilakaera naturalari buruzko informazioa ematea eta gomendio orokorrak ematea maneiu ez-farmakologikoari buruz.
 • Narriadura kognitiboaren diagnostikoa hobeto bideratzeko balorazio neuropsikologikoa.
 • Eskura dauden gizarte-baliabideei buruzko orientazioa ematea, eta baliabide horiek izapidetzen laguntzea, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinatuta, altari gizarte-euskarri egokia emateko.
 • Pazientearen altari arreta eta jarraipen sanitario egokia ematea.
 • Geriatria, Psikiatria eta Familia Mediku espezialisten prestakuntza

 

Argitalpenak

 

Kontaktua:

Psicogeriatriako Unitatearen arduraduna: Kevin O’Hara.

kevin.ohara@matiafundazioa.eus

Tel: 943 31 71 00