HasieraBerriakMatia, "Etxean bezala", egoitza-zentroak pertsonarengan arreta zentratzeko eraldaketa-eredu bat sortuko duen proiektuaren buru da.

Matia, "Etxean bezala", egoitza-zentroak pertsonarengan arreta zentratzeko eraldaketa-eredu bat sortuko duen proiektuaren buru da.

12.04.2022
  • Proiektuak aukera emango du erakunde-eredurik, etxe-eredura, ikuspegi komunitario integral eta sistemiko batetik egoitza-zerbitzuen eraldaketan aurrera egiteko.
  • Eredua Euskadin eta Asturiasen ezarriko da.
  • Abenduaren 10eko 1101/2021 Errege Dekretuak onartua, proiektuak 5.473.600 €-ko zenbatekoa du guztira, Gizarte Eskubideen eta 2030 Agendaren Ministerioak finantzatua, Espainiako Gobernuaren Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren eta Europar Batasuneko Next Generation EU funtsen esparruan.

(Donostia, 2022ko apirilak 8) Joan den urtarriletik, Matia eta Matia Institutua "Etxean bezala" proiektuaren buru dira, pertsonei zuzendutako laguntzak emateko, gizarte-zerbitzuak eta iraupen luzeko zaintza-premiak dituzten adinekoei laguntzeko eta zaintzeko ereduak modernizatu eta hobetzeko, instituzionalizatuta edo hala egoteko arriskuan baitaude.

Esperientziaren eta ebidentzia zientifikoaren arabera, beharrezkoa da iraupen luzeko zainketa-eredu baterantz igarotzea, ikuspegi tradizional oso instituzionalizatuetatik haratago joaten dena eta sektore komunitarioa eta gizartea oro har barne hartzen dituena, zainketen lurraldeak eta hiriak eskatuz, bizitzaren iraunkortasunaren eta gizarte orekatu, humanizatu eta berdintasunezkoen eraikuntzaren funtsezko elementu gisa.

Ikuspegi horretatik, «Etxean bezala» proiektuak Asturiasko eta Euskadiko egoitza-zentroetan bizi diren pertsonen ongizatea hobetu nahi du, haien ikuspegi eta esperientzia subjektibotik aurrera eginez, pertsonak ardatz hartuta, laguntzak behar dituztenen banakako bizi-proiektuarekin jarraitzea ahalbidetuko duten bizitokien sorreran, haien eskubideak erabat errespetatuz.

Modu zehatzagoan, zaintza onaren eredu baten definizioan aurrera egin nahi da, protagonisten ikuspegitik, egoitza-arretaren egungo ereduaren eraldaketa modu integralean eta ardatz edo dimentsio bakoitzetik orientatuko duena.

Proiektuak ezagutza garrantzitsua sortuko du gure aurrerapen-testuinguruan garrantzi handia duten gaiei dagokienez, eguneroko bizitzan tratu ona ematen duten alderdiekin, ingurune eta giro esanguratsuekin, antolamendu-alderdi giltzarriekin eta antolamendu-kulturarekin lotuta.

Era berean, egoitza-zentroak komunitatean integratzea landuko da, baita horiek etxeko zainketak babesteko zerbitzu garrantzitsu gisa duten balioa ere, nahi ez den instituzionalizazioaren prebentzioa lagunduz. Proposatutako ikerketa-metodologiak, batez ere parte-hartzailea denak, aukera emango du zentro eta lurralde bakoitzaren errealitatearekin bat datozen konponbideak elkarrekin sortzeko. Konponbide horiek ebaluatuko dira ebidentziak sortzeko, pertsonengan oinarritutako konponbideetarantz aurrera egiteko eta egoera bereziki ahulean dauden adinekoak zaintzeko eta laguntzeko ereduekin lotutako politika publikoak garatzen laguntzeko.

"Etxean bezala", ikuspegi berritzailetik iraupen luzeko zainketen ulermenean eta artikulazioan eratzen da, eta gobernantza-eredu berri baten aldeko apustua egiten du. Eredu honen ezaugarri nagusiak honako hauek dira: begirada ekosistemikoa, holistikoa, lurraldetua eta komunitarioa, ingurune jakin batean eskura dauden laguntza eta zaintza guztiak barne hartzen dituena: familiak, gizarte- eta osasun-zerbitzuak, ekintza boluntarioa, hurbileko merkataritza, aldi baterako edo behin betiko zaintzak dituzten ostatuak, eta ingurune komunitariotik eratorritako beste edozein laguntza, pertsonen autonomia eta zaintza ona susta dezakeena, dauden lekuan daudela.

Etxean bezala

"Etxean bezala" proiektua elkarren artean lotutako hamar lan-paketetan egituratzen da. Lehenik eta behin, zaintza ona orientatzeko eredu bat sortuko da, pertsonen lehentasunetatik, eskura dagoen ebidentziatik eta proiektuko taldeak egoitza-arretaren eredua eraldatzeko prozesuetan eskuratutako ikaskuntzetatik abiatuta.

"Etxean bezala" proiektua elkarren artean lotutako hamar lan-paketetan egituratzen da. Lehenik eta behin, zaintza ona orientatzeko eredu bat sortuko da, pertsonen lehentasunetatik, eskura dagoen ebidentziatik eta proiektuko taldeak egoitza-arretaren eredua eraldatzeko prozesuetan eskuratutako ikaskuntzetatik abiatuta.

Ereduaren lehen atalean, zaintza onarekin, pertsonalizazioarekin eta bizitza esanguratsuarekin lotutako dimentsioan, zaintza-inguruneetan zaintza egokia definitzen duten pertsonentzat garrantzitsuak diren alderdiak identifikatu eta baliozkotuko dira, modu parte-hartzailean. Prozesu honetan, taldeak hausnarketa-metodologietatik trebatuko dira, eta egungo praktika profesionalak eskubideetan eta eguneroko bizitzan tratu onean oinarritutako beste praktika batzuetara aldatzeko prozesuan lagunduko zaie. Inguruneak eta giroak bizitza esanguratsu baterako egokitzea izango da ereduaren beste jarduketa-ardatz bat. Eredu honetan, giro pertsonalizatual eta esanguratsuak lortzeko espazio fisikoaren diseinuarekin lotutako elementu garrantzitsuen berrikuspen parte-hartzailea abiapuntua izango da, pertsonen intimitatea babesteko eta bizikidetza-unitatearen barruan eta kanpoan harremanak sustatzeko.

Antolamendu-dimentsioak funtsezko antolamendu-elementuei buruzko azterketa eta ezarpena hartuko ditu kontuan, hala nola profesionalen ratio egokiak, konpetentzia eta rol profesionalen identifikazioa eta erabiltzaileen kopurua eta ezaugarriak, besteak beste, eta interes handiko galderei erantzuten saiatuko da, egoitza-zentroetatik pertsonengan oinarritutako inguruneetara aldaketa sakona egiten ari den une honetan. Horretarako, beharrezkoa izango da zentroetan dauden eragile guztien artean antolaketa-kultura partekatua sortzea. Beste lan-ardatz garrantzitsu bat zentroen eta komunitatearen arteko harremana izango da, komunitatearen parte den aldetik eta egoitzen muga fisikoetatik haratago balioa ematen duen erakundea den aldetik, nahi ez diren instituzionalizazio-prozesuak prebenitzeko helburuan modu aktiboan lagunduz.

Jarduera horiek guztiak barruan eta kanpoan ebaluatuko dira, eta, horretarako, hainbat metodologia eta teknika erabiliko dira, proiektuaren ondoriozko eraldaketa-eredua definitzeko, zainketetan esku hartzen duten pertsonen ongizatean duen eragina ezagutzeko eta aldaketa bultzatuko duten politika publikoak bideratuko dituen ezagutza sendoa sortzeko.

Proiektuaren hilabete hauetan, Matia egoitza-zentroetan egin beharreko jarduerak bideratuko dituen eredua zehazteko lanean aritu da. Eredu hori xehetasunez zehaztuko da proiektuan zehar.

Bestalde, martxoaren 28an topaketa birtual bat egin zen, proiektuan zehar aberastuz joango dena.